Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่

www.moohin.in.th > จังหวัดสระบุรี > วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

 


ด้วยความเชื่อว่า
“หากได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง 7 ครั้ง  จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์  แม้แต่ในชาติภพนี้  อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีความสำเร็จสมหวังในทุกประการ”


 
 

ได้ยินแบบนี้แล้ว หลายคนคงอยากจะรู้ใช่มั้ยคะว่า รอยพระพุทธบาทที่หมูหินกล่าวมานี้ อยู่ที่ใด?

หมูหินดอทคอม ได้มีโอกาสเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ในโครงการแฟมทริป ในสามจังหวัดภาคกลางได้แก่ จังหวัด สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี โดยหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่หมูหินกล่าวถึงนี่ล่ะค่ะ

             วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่แต่ครั้งอดีต  วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเป็นปูชนียสถานของชาติ  โดยเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์เสด็จมาทรงนมัสการ  รวมถึงยังเป็นวัดที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวไทยจากทุกสารทิศซึ่งเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธา  จนมีคำพูดว่าถ้าได้มานมัสการครบทั้ง 7 ครั้ง  แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ทีเดียว

               วัดพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ราวปี พ.ศ.2167  ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม  ภายหลังจากที่มีการค้นพบพระพุทธบาทขึ้น  มีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระสงฆ์ไทยเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในลังกาทวีปได้รับแจ้งจากฝ่ายพระสงฆ์ลังกาว่า  อันที่จริงแล้วนั้นในประเทศไทยเองก็มีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมาประทับรอยไว้บนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพต เมื่อพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบจึงรับสั่งให้บรรดาหัวเมืองต่างๆตามหารอยพระพุทธบาทดังกล่าวจนเจ้าเมืองสระบุรีสืบความได้ว่า  นายพรานบุญเห็นว่าเนื้อทรายที่ตนยิงบาดเจ็บนั้นกลับหายเป็นปกติ  เพราะได้ดื่มกินน้ำจากรอยหินรูปพระบาทในศิลา  โดยนายพรานบุญนั้นได้ใช้น้ำลองลูบตามเนื้อตัวแล้วทำให้กลากเกลื้อนหายไปด้วย  เจ้าเมืองสระบุรีจึงไปตรวจดูพบรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินนั้นและได้แจ้งข่าวมาทางกรุงศรีอยุธยาทันที  พระเจ้าทรงธรรมจึงได้เสด็จทอดพระเนตรเห็นว่าตรงตามลักษณะแห่งมงคล 108  ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทขึ้น รวมทั้งพระอาราม หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมานมัสการเรื่อยมาจนกลายเป็นพระราชประเพณี  วัดพระพุทธบาทจึงได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

               ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานเทศกาลและงานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ โดย งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท  จะมีปีละ 2 ครั้ง  คือ ตั้งแต่ขึ้น 8  ค่ำ  จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์)  และตั้งแต่ขึ้น 8 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี  ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฏาคม) โดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  และจะไปเก็บดอกไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกเข้าพรรษา  เพราะมีเฉพาะในเดือน 8 เท่านั้น  เพื่อนำไปตักบาตรในตอนบ่ายของวันเดียวกัน

            หากได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ก็อย่าลืมแวะมาสักการะขอพร จากรอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยใช้ถนนพหลโยธิน เมื่อถึงช่วงกิโลเมตรที่ 136 มีทางเลี้ยวซ้าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020) แล้วให้ตรงไปเพื่อเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 
 


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ถึงแล้ววัดพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ร่มรื่นมาก
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
คนมาสักการะเพียบ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านนอกมีพระพุทธรูปด้วยค่ะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
วัดพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ภายในมีรอยพระพุทธบาทค่ะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
อีกมุมหนึ่งของวัดพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
เทะเจ้าแห่งโชคลาภ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ภายในวัดพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
กราบไหว้ขอพรกันก่อนค่ะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
กราบไหว้ขอพรกันค่ะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
คนมาเยอะเหมือนกันนะคะ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ร่มรื่นสวยงาม
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ภายในมีพระพุทธรูปด้วยค่ะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
งดงามมาก


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ภายในวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
รอยพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ตีระฆังเอาโชคเอาชัย
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
รอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านบน
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
บริเวณรอบในวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
บริเวณรอบในวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านนอกวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูป
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
พระพุทธปางมารวิชัย
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
พระมหากัจจายนิ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
วิหารคลังอยู่ด้านล่าง
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ภายในวิหารคลัง
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
สวยมั้ยคะ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
สวยงามมาก
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ตรงนี้
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขอให้ร่ำรวยๆ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านนอกวัดพระพุทธบาท


หมูหิน.คอม คิดจะเที่ยวเว็บเดียวก็พอ...ภาพ เรื่อง และวีดีโอ โดย ทีมงานหมูหิน.คอม


   
 
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รอยพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ขยาย: 1024x768 : 800x600

เรื่องท่องเที่ยวน่าสนใจ สระบุรี
เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว