Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่

http://www.moohin.com > กิจกรรมท่องเที่ยว > ดูนก 

ท่องเที่ยวดูนก
นกกระยาง
การดูนก เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รัก ธรรมชาติทั้งหลาย โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผู้สนใจชาวต่างประเทศที่ เดินทางมาดูนกในประเทศไทย เนื่องจากความหลากหลายของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนา ป่าเขา แม่น้ำ ลำธาร ชายฝั่งทะเล ห้วย หนอง คลอง บึง ล้วนเป็นที่อาศัยของนกมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง ในเมืองไทยของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้มีการสำรวจและพบ ว่า มีนกชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ประจำถิ่นและอพยพเข้ามาตามฤดูกาลกว่า 900 ชนิด เปรียบเทียบแล้วมีมากกว่าทวีปยุโรป หรืออเมริกาเหนือทีเดียว

ไม่เพียงเพราะความสวยงามน่ารักเท่านั้น การดำรงชีวิตของนกเหล่านี้ ยังบอกให้เราทราบได้ถึงความอุดม สมบูรณ์ของธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นที่นั้น ๆ

การนำเสนอกิจกรรมดูนกในแหล่งธรรมชาติมาเผยแพร่ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ ที่จะสร้างความรักความหวงและห่วงใยธรรมชาติ ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ เพื่อการใช้ ประโยชน์ร่วมกันของทุกชีวิตบนผืนดิน อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตลอดไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 69/12 ซอยรามอินทรา 24 แขวงจระเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 519-3385, 943-5965 โทรสาร 519-3385
ดูนก
 แหล่งดูนกในประเทศไทย ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
 สิ่งที่ควรรู้ เริ่มต้นดูนก
เทคนิคการดูนก
ร่วมกันอนุรักษ์นกได้อย่างไร
สภาพพื้นที่อาศัย
เตรียมตัวไปดูนก
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักดูนก

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว