Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่www.moohin.in.th > ยะลา / YALA

.
ทริปของหมูหิน
 
 

คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้

เดิมยะลาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทยครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาทยกทัพหลวงไปตีเมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2351 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สำหรับเมืองยะลานั้น มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองหลายครั้ง ก่อนที่จะมีการประกาศยุบเลิกมณฑล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบแห่งราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2476 และกลายมาเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในที่สุด

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อย ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และกิ่งอำเภอกรงปินัง

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
อำเภอเมือง
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 7321 2542
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โทร. 0 7321 2634, 0 7321 2636, 191
ชุมสายโทรศัพท์ยะลา โทร. 0 7321 2234
โรงพยาบาลยะลา โทร. 0 7324 4711-8
โรงพยาบาลสิโรรส โทร. 0 7322 1114-5
สถานีรถไฟยะลา โทร. 0 7321 2737, 0 7321 4207
อำเภอเบตง
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวเบตง โทร. 0 7323 2039
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 7323 1292, 0 7323 0026
ด่านศุลกากรเบตง โทร. 0 7323 1194

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอธารโต
ยะลา
หมู่บ้านซาไก
(ยะลา)
วนอุทยานน้ำตกธารโต
(ยะลา)
การเดินทาง
รถยนต์
ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 1,084 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปปัตตานีจนถึงยะลา 

รถไฟ
ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2220 4334 www.railway.co.th  สถานีรถไฟยะลา โทร. 0 7321 4207 

รถโดยสารประจำทาง
มีรถปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด บริการระหว่าง กรุงเทพฯ – ยะลา รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 www.transport.co.th  และบริษัทเอกชน บริการระหว่างกรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ติดต่อบริษัท ไทยเดินรถ โทร. 0 2435 5015 และบริษัท ปิยะทัวร์ โทร. 0 2435 5014 

เครื่องบิน
ไม่มีบริการเดินทางโดยเครื่องบินไปจังหวัดยะลาโดยตรง แต่นักท่องเที่ยวสามารใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาโดยรถไฟ รถประจำทาง รถแท๊กซี่หรือรถตู้ปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7423 3433 www.thaiairways.com  หรือ หจก.สายโสภา รีพีทเตอร์ ยะลา โทร. 0 7321 2582, 0 7321 5830 

 

   
 
 
ยะลา/Information of YALA

 

General Information
Yala is the southernmost province of Thailand, with an area of 4,521 square kilometres. It is the only landlocked province in the south. Today Yala is the border province with many interesting facets: history, culture, and beautiful scenery. The province has a unique mixture of cultural heritage of several groups--Thai, Chinese, and Islam. The city centre has systematic town planning and is one of the educational centres of the south as well.

The word “Yala” was derived from the local word “yalo” meaning “fish net”. Yala used to be part of Pattani, a colony of the Sukhothai Kingdom. In B.E. 2310 when Ayutthaya fell to the Burman, southern colonies became independent. During the reign of King Rama I of the Rattanakosin Dynasty, the King sent his brother, Khrom Phra Ratchawangbowon Maha Surasihanat to take Pattani. In B.E. 2351, the King had Pattani separated into 7 smaller colonies, namely Mueang Pattani, MueangSai Buri, MueangNong Chik, MueangYaring, MueangRa Ngae, MueangRaman, and MueangYala. Yala had changed its rulers many times before Monthon was abolished in B.E. 2476 and finally became one of the provinces (Changwat) of Thailand.

How to get there
Car
Yala is 1,084 kilometres south of Bangkok by road. One can take Highway 4 (Thanon Phetkasem) from Bangkok to Prachuap Khiri Khan, and Chumphon, then onto Highway 41 through Thung Song, Phatthalung, Hat Yai, Pattani, and Yala.

Bus
Air-conditioned bus services are run daily between Bangkok and Yala from the Southern Bus Terminal.

For further information please call the Southern Bus Terminal at tel: 0 2435 1119-200 or visit www.transport.co.th.

Thai Doen Rot Co.,Ltd (tel: 0 2435 7424) operates a daily bus service from Bangkok to Betong. The bus leaves the Southern Bus Terminal at 4 p.m.

Rail
Yala is 1,055 kilometres from Bangkok by rail. The State Railway Authority of Thailand operates daily rapid and express train services from Bangkok to Yala. Trains leaves the Bangkok Railway Station at 0.25 p.m., 2.45 p.m. and 3.50 p.m. For more information please call Travelling Service Unit, Bangkok Railway Station at tel: 1690, 0 2223 7010 and 0 2223 7020 or visit www.railway.co.th.

Air
There is no direct flight to Yala but Thai Airways International offers flights from Bangkok to Hat Yai. From Hat Yai one can either take the train, bus, taxi, or air-conditioned van to Yala. Please call Thai Airways at 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 for more information.

Festivals
ASEAN Barred-Ground Dove (Zebra) Cooing Contest
Date: The first Saturday and Sunday of March of every year at the Khwan Mueang Park

Background : Nursing zebra doves is very popular in the lower part of the southern region. The zebra dove's coo is very pleasing to the ear and the locals believe that as an auspicious animal, it would bring fortune to its owner,especially if it possesses the right features according to the books. Some believe that the dove is the symbol of peace and purity.

Thai Moslems in the south are very fond of zebra doves. Because a large number of locals love to keep them as pets, zebra dove contests have become prevalent during many festivals. In 1986, the municipal of Muaeng Yala and the Zebra Dove Club initiated the first regional cooing zebra dove contest. It received much popularity, giving rise to zebra dove farms. The most famous zebra dove farm is in Chana District, Songkhla.

Activities : On the day of the contest, the owners of the doves register and hoist their doves (which are in cages) to the tip of assigned poles. There are two rounds, lasting ninety minutes per round. The doves will be divided into three groups : Class A (with big voices), Class B (with medium voices), Class C (with small voices), and judged in their own group. Pre-established parameters are used to judge the cooing quality. The scores will be transformed into cooing quality levels according to each group of doves.

Judges will score taking into consideration, the duration and consistency of the dove's coo, and the quality of the coos. Today, there is another category of doves those that have big, medium, and small voices. Besides the zebra dove contest, there may be a contest of the most beautiful cages and a fair of pet dove equipment.

Java Songbird Contest
Yala is one of the southern provinces that favor Java Songbirds. It is widely believed that Java Songbirds are good luck charms that would bring good luck to their owners, especially those birds with prescribed characteristics. The Yala Municipality Authority and the Java Songbird Owner Association annually stage the ASEAN Java Songbird Contest on the first weekend of March. The first contest was held in B.E. 2529 and was very successful, leading to the annual event held on the ground of Suan Khwan Mueang.

The City Pillar Ceremony
The City Pillar Ceremony is held annually in May on the ground of the Yala Municipality Office features a model of the actual City Pillar being paraded around town. Stalls displaying goods for sale, exhibition, Government products, folk entertainment, such as Manora Dance, Nung Talung, and Hulu Li Ke, are also on hand.

Yala Product and Cultural Revival Festival
Yala Product and Cultural Revival Festival is held annually on the first weekend of August, on the grounds of the Yala Municipality Office. Folk cultures from the various groups in the border provinces of the south, mainly Chinese-Thai Buddhists and Thai Muslim, are performed. There are also contests for Chi La Dance, Best Dressed Banong, Si Bu-nga Siri (a special kind of potpourri), Rong-ngeng Dance, Annacit Singing contest in Malay and Thai languages, plus folk performances from various schools in the area. Exhibition of Yala’s best produce is not to be missed.


 
#25 : Comment
16 ม.ค 2013 16:05:24

sarahfay@windowslive.com
แฟนกำลังจะไปทำงานที่ยะลา เป็นห่วงจัง แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงมีความสุขมากๆ เพราะพ่อกับแม่เริ่มต้นใช้ชีวิตที่นั่น และเราก็ชอบบรรยากาศและของกินที่ยะลามากๆ ค่ะ อยากไปทำงานที่นั่น เราไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ก็มีความกลัวอยู่มากๆ กลัวแฟนได้รับอันตราย แต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองให้กับประชาชนผู้บริสุทธฺ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตำรวจ ทหาร ครู ด้วยน่ะค่ะ สาธุ

#24 : Comment
01 ต.ค 2012 13:40:29

ตอง
คนยะลาใจดีค่ะ ไปช่วยแฟนทำงานทุกเดือน ไม่น่ากลัวเลยตอนนี้กำลังหาซื้อที่ดินแฟนชวนให้ไปอยู่ถาวรแล้วค่ะ

#23 : Comment
21 ส.ค 2012 02:27:03

swanlapha@hotmail.com
ยะลายังเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะ บรรยากาศ ดี อากาศเย็นสบาย ถนนหนทางดูดี สะอาดตา ชาวยะลายังปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไป ตื่นนอน รับประทานอาหาร ไปโรงเรียน เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เรามีศูนย์เยาวชนที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมาใช้บริการเยอะมากทั้งเช้าและเย็น มี TK Park แหล่งรวมความรู้หนังสือดี ๆ ให้เราได้ยืมอ่าน กิจกรรมพิเศษมากมาย (ซึ่งมีแค่ที่กรุงเทพ และยะลาเท่านั้น) คนยะลาน่ารัก ใจดี มีน้ำใจ ใครได้มาต้องติดใจค่ะ

#22 : Comment
10 ม.ค 2012 07:02:54

root
ผมอยากไปยะลาจังครับ เเต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ขอคำแนะนำด้วยครับ...

#21 : Comment
07 ม.ค 2012 23:07:19

chobsexmak@hotmail.com
ถ้าไม่มีเหตุ ระเบิด เหตุยิง ยะลาต้องมีความเจริญทางเศรฐกิจมากกว่านี้ ประชาชนก็จะมีเงินในกระเป๋าเยอะ ทำให้กินดีอยู่ดี คนก่อเหตุน่ะเลิกซะ นึกว่าเห็นแก่พี่น้องจังหวัดเดียวกัน ไม่ชอบรึความเจริญน่ะ

#20 : Comment
01 ก.ย 2011 07:37:20

pk1607@hotmail.com
..ศูนย์ขายเนื้อหมูสดสมุนไพรโกเบง..อยู่ด้านหลังธนาคารนครหลวงไทย สาขาเบตง..เปิดขายทุกวัน...

#19 : Comment
23 ส.ค 2011 21:02:57

หลิน
คนยะลา ตอบหน่อยค่ะ ว่าไปเที่ยวยะลา น่ากลัว หรือเสี่ยงต่ออันตรายมาก
หรือเปล่า ถ้าไม่คิดถึงการอยู่ตามความเคยชินจนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ช่วยบอกสภาพความเป็นอยู่ประจำวันให้นึกภาพออกเลยยิ่งดีค่ะ
เพราะตามความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่นั่นโดนทำร้ายโดยไม่มีเหตุผล
ใครๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็มีสิทธิ์โดนทำร้าย จริงหรือเปล่าคะ
ช่วยตอบด้วย

#18 : Comment
18 ส.ค 2011 10:18:06

ลูกชาย
คิดถึงแม่ยุ้ย

#17 : Comment
04 ก.ค 2011 16:30:04

เด็กซอยจับจน
คิดถึงจังเบตงเอ๋ย............................................................... คิดถึงซ.สับสนด้วย

#16 : Comment
08 มิ.ย 2011 22:31:39

สุนาดี แมงการี
คำว่ายะลา ผมคิดว่าน่าอยุ่ แต่มักไม่มีคนเห็นค่า

#15 : Comment
01 มิ.ย 2011 13:42:27

กิตติ แซ่เยี่ง
ผมเกิดที่เบตง เมืองที่น่าอยู่ อากาศดี อาหารอร่อย ( ไก่สับเบตง ผักน้ำ เคาหยก ) ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวนะครับ ประทับใจแน่นอน

#14 : Comment
18 ม.ค 2011 15:27:03

RoZa
หวัดดี

#13 : Comment
08 ม.ค 2011 14:23:02

iamsangthong@hotmail.com
อยากให้มาเที่ยวที่เบตงฮ่ะ อากาศดี สาวสวยน่ะ จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน่ะ

#12 : Comment
03 ม.ค 2011 23:23:15

แป้ง
ไม่น่าเชื่อ จากเด็กที่อยู่ไกลถึงอยุธยาจะได้มาเรียนไกลถึงยะลา
ก่อนมาก็กลัวๆอยู่เหมือนกัน แต่พอมาอยู่จริงๆแล้ว คนยะลาทั้งน่ารัก ทั้งใจดี
ดีใจที่สุดเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่ คนที่ไม่เคยมาเที่ยวยะลาขอบอกว่าต้องมาสัมผัส
เมืองยะลาให้ได้เลยนะ

#11 : Comment
21 ธ.ค 2010 22:57:18

tonsabayoi@hotmail.com
ปี 2524 ผมไปเรียนที่คณะราษฎรบำรุง แล้วต่อ วค.ยะลา อีก 4 ปี ยะลาน่าอยู่มาก เป็นเมืองที่สะอาด มีจักรยานคันเดียวสามารถเที่ยวได้รอบเมือง ผมมักจะไปนั่งเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น เพราะผมพักแถวซอยคูหามุข เกือบ 30 ปีแล้ว ยังคิดถึงยะลาเสมอ...คนคอนหวัน

#10 : Comment
09 ธ.ค 2010 14:43:30

ooy_natureup@hotmail.com
พอดีผมต้องการที่จะไปเที่ยวยะลา อ่าคับอยากทราบว่าตอนนี้เหตุการณ์เปนยังงัยบ้างห้ามโกหกนะคับเพราะนี้คือชีวิตของผม ผมยังมีคนที่รักมีครอบครัว อยากทราบว่ามันน่ากลัวหรือยังงัยช่วยบอกผมที ผมคนเมืองเลยคับ

#9 : Comment
04 พ.ย 2010 08:52:59

take-to
เป็นกำลังใจให้รั้วของชาติที่ปฎิบัติงานอยู่ยะลาทุกคนเลยค่ะ..สู้ๆ..นะค่ะ

#8 : Comment
30 ต.ค 2010 21:07:14

สาริด
มาอยู่ยะลาหลายปีดีดัก เกิดนึกรักคนยะลาเข้าแล้วไง ต่างเชื้อชาติต่างภาษาไม่เป็นไร รักกันไว้ไม่เห็นผิดสักนิดเดียว

#7 : Comment
17 ต.ค 2010 16:22:27

hafikar@ovi.com
มาเที่ยวยะลากันบ้างนะครับ

#6 : Comment
07 ก.ย 2010 19:28:11

\"^_^\"
คิดถึงบ้านจัง...อยากกลับบ้าน

#5 : Comment
06 ก.ย 2010 15:38:20

bobow_sumnee@hotmail..com
เปนคนสงขลาแต่หนีไปหาความสงบที่มหาสารคาม ตอนนี้กลับมาอยุยะลา ไม่น่ากลัว คนยะลาน่ารัก จัยดีด้วย เชื่อได้ เค้าวุ่นวายก้อเรื่องของเขา เราก้ออยุส่วนของเราไม่มีอาราย เชื่อได้ เชื่อได้

#4 : Comment
23 ส.ค 2010 23:13:41

ใบหญ้า
อยากไปยะลาแต่กลัวมากวจะรบกวนบอกได้ไหม ว่าถ้าไปแล้วจะปลอดภัย น่ากลัวเหมือนในข่าวไหม?
ในข่าวน่ากลัวมาก จึงไม่กล้าที่จะไป ช่วยบอกน่อย จะได้ตัดสินใจ ด่วนค่ะ ขอบคุณมาก
คนยะลาบอกน่อยนะจ๊ะ

#3 : Comment
13 ส.ค 2010 14:52:36

ฟาง
อยากเที่ยวในเมือง ยะลา จัง 555+

#2 : Comment
13 ส.ค 2010 14:49:59

ฟาง
คิดถึงบ้าน
อยากกลับบ้าน

#1 : Comment
03 ส.ค 2010 15:54:34

เด็กยะลา
อยากกลับยะลาจัง....

จากมาตั้งนานแร้ว.....

เมื่อรัยจะได้กลับปัยซะที.....

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว