Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่www.moohin.in.th > ปัตตานี/PATTANI

.
ทริปของหมูหิน
 
 

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี ยะรัง หนองจิก โคกโพธิ์ ยะหริ่ง ปะนาเระ มายอ สายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น ทุ่งยางแดง และแม่ลาน


แหล่งท่องเที่ยวอำเภอทุ่งยางแดง
ภูเขาสะลินดงบายู
(ปัตตานี)
เขาฤาษี
(ปัตตานี)
หาดรัชดาภิเษก
(ปัตตานี)
ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
(ปัตตานี)
วนอุทยานปราสาทนางผมหอม
(ปัตตานี)
วัดสักขี
(ปัตตานี)
วัดมุจลินทวาปี
Wat Mujalinthavapi Viharn
(ปัตตานี)
เมืองเก่ายะรัง
Yarang Old Town
(ปัตตานี)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปานาเระ
หาดปานาเระ
(ปัตตานี)
หาดชลาลัย
The Panareh-Chalai Beach
(ปัตตานี)
หาดแฆแฆ
The Kaekae Beach
(ปัตตานี)
ตลาดนัดปาลัส
(ปัตตานี)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอยะหริ่ง
หาดตะโละกาโปร์
The Talohkapor Beach
(ปัตตานี)
แหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์
Laem Tachee
(ปัตตานี)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสายบุรี
หาดปาตาตีมอหรือหาดวาสุกรี
The Wasukri Beach.
(ปัตตานี)
หมู่บ้านปะเสยาวอ
The Paseyawor Village
(ปัตตานี)
หมู่บ้านรูสะมิแล
(ปัตตานี)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
ปากน้ำปัตตานี
(ปัตตานี)
ปัตตานี
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
The Pattani Central Mosque
(ปัตตานี)
มัสยิดกรือเซะ
The Krue Se Mosque
(ปัตตานี)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(ปัตตานี)


การเดินทาง
รถยนต์ 
ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,055 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ 505 กิโลเมตร 

รถไฟ 
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th 

รถโดยสารประจำทาง 
มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไปจังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2435 1119 , 0 2434 5557-8 หรือ www.transport.co.th

จากสถานีปัตตานี จะมีรถโดยสารประจำทางและรถแท๊กซี่บริการ ระหว่างอำเภอ โคกโพธิ์-อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร 

เครื่องบิน 
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถรับส่งระหว่างสนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี หรือสามารถต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท๊กซี่จากตัวเมืองหาดใหญ่ไปปัตตานี ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

 

   
 
 
ปัตตานี/Information of PATTANI

 

General Information
Pattani is an east-coast province in the south, adjacent to the Gulf of Thailand, with the area of approximately 1,940 square kilometres. There are two major rivers: Tani and Sai Buri. Being a civilized town in the past, the present Pattani still maintains some ruined ancient town in Amphoe Yarang. Due to its mountainous area and long seashore of about 170 kilometres, Pattani has been an important port and the centre of the administration, trading, and culture. There are several tourism resources of nature, historical ancient places, and traditional culture which have been the integration of Thai, Chinese and Islam.

Pattani is administratively divided into 12 Amphoe: Mueang Pattani, Yarang, Nong Chik, Khok Pho, Yaring, Panare, Mayo, Sai Buri, Kapho, Mai Kaen, Thung Yang Daeng, and Mae Lan.

Boundary
North: Songkhla
South: Narathiwat and Yala
West: Yala and Songkhla
East: Gulf of Thailand.

How to get there
Car
Pattani is about 1,055 kilometres from Bangkok. Visitors can use highway no.35 (Thon buri - Pak Tho) for about 90 kilometres, then turn left to highway no.4 to Chumphon for about 460 kilometres. After that, use highway no.41 or 42 pass Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pak-nam Thepa to Pattani. The total distance is around 505 kilometres.

Bus

There are service of regular and air-conditioned buses of Transport Co., Ltd. The buses leave from the Southern Bus Terminal to Pattani every day.
For more details, call 0 2435 1119 and 0 2434 5557-8 or visit www.transport.co.th.

Train
From Hua Lamphong Station, there are both express and rapid trains to Pattani (Khok Pho) Station everyday. For more details, contact Service Unit at Tel:1690, 0 2223 7010 and 0 2223 7020.

From Pattani Station, buses and taxis are available between Khok Pho and Amphoe Mueang which takes about 29 kilometres.

Plane
There is no direct flight to Pattani. Visitors need to travel to Hat Yai (Thai Airways International provided round-trip shuttle bus (Hat Yai-Pattani) twice daily free-of-charge for passengers who make the reservation in advance). Alternatively, visitors can use regular bus or taxi from Hat Yai to Pattani for about 104 kilometres and traveling time is approximately one hour and a half. Flight information can be requested at Tel: 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 or at Pattani Office Tel: 0 7333 5938.

Festivals
Chao Mae Lim Ko Niao Fair
This fair is celebrated annually 15 days after Chinese New Year. Highlighting the event is the procession to carry the wooden sculpture of Chao Mae Lim Ko Niao-a goddess which is respected by the Chinese in Pattani. This annual fair also features extraordinary arts of endurance such as walking on fire. Before joining the festival for 7 days, participants of the fair need to be vegetarians by having no-meat food at least 7 days before the festival. Normally, the fair is celebrated widely by the people of Pattani and of nearby provinces.

Fishing Sports in Sai Buri
The event is annually held on the second weekend of May at Hat Wasukri, Amphoe Sai Buri. Due to the long coast and the great amount of a variety of fish, this sport has become very popular and exciting.


 
#25 : Comment
29 มี.ค 2012 10:05:20

น้อง..รักจริง
มีแฟนเป็นคนปัตตานี..ก้อต้องรักเมืองปัตตานีคะ...

#24 : Comment
28 ต.ค 2011 12:10:48

email
มาสร้างสรรค์ ทำปัตตานีให้น่าอยู่กันเถอะ..... ศาสนาไหนก็ไม่ใช่อื่นไกล ญาติพี่น้อง สืบเชื้อสาย กันทั้งนั่น
....รัก ปัตตานี ค่ะ

#23 : Comment
22 ก.ย 2011 09:36:00

sumaiyah_30@hotmail.com
ปัตตานีหนึ่งในใจ ^^

#22 : Comment
17 ก.พ 2011 15:54:17

Ton
อยากไปเที่ยวปัตตานีจัง

#21 : Comment
17 ก.พ 2011 10:14:07

แบม
จ.ปัตตานีสนุก

#20 : Comment
24 ม.ค 2011 16:19:36

roni-niro@hotymail.cfom
มาเที่ยวปัตตานีกัลณ๊

#19 : Comment
24 พ.ย 2010 15:17:36

คนไทย
คิดถึงเมืองตานี........................จร้า

#18 : Comment
06 พ.ย 2010 07:22:16

ทำงาน กทม.
คิดถึงปัตวตานีจัง เมื่อก่อนกลับปัตตานีต้องไปเที่ยวหาดแฆแฆ บ้านอยู่น้ำใส ตอนนี้ชวนพี่ไปเที่ยวเค้าบอกว่าไม่ไปมันน่ากลัว จริงป่าวครับ เสียดายจัง สมัยเรียนประถมเคยไปเข้าค่ายลูกเสือคิถึงหาดแฆแฆจัง

#17 : Comment
29 ส.ค 2010 14:39:44

nhunok14@hotmail.com
รักบ้านเิด ปัตตานี

#16 : Comment
17 ส.ค 2010 22:06:54

คนไม้แก่น
ขอให้ปัตตานีคืนสู่ความสงบสุขด้วยเทอญ เมืองตานีมีอารัยดีๆเยอะ...มีประวัติยาวนาน

อยากกลับบ้านที่สุด...คิดถึงปัตตานีมากกกกก...รออีกนิดน่ะ แล้วจะกลับไป...รักปัตตานี

#15 : Comment
13 ส.ค 2010 13:30:05

sirihouse@gmail.com
อยากได้ภาพถ่ายเมืองปัตตานี มากกกกก หาคนช่วยเหลือครับ
0815671619

#14 : Comment
28 ก.ค 2010 15:11:40

yooaeam@hotmail.com
อยากเห็นความสงบสุขสู่สามจังหวัดชายแดนใต้

#13 : Comment
21 ก.ค 2010 18:06:40

คนตานี
มาเที่ยวปัตตานีบ้างนะค่ะทุกคน ตอนนี้ทุเรียนเยอะมาก อาหารก็อร่อย คนปัตานีคอยอยู่นะ มาเทียวกันเยอะๆนะจ๊ะ

เมื่อก่อนรถทั่วท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นรถทั่วท่องเที่ยวมาลงปัตตานีเลย

#12 : Comment
15 ก.ค 2010 20:54:39

คะนอง แก้วประดับเพ็ชร
ปัตตานีน่าอยู่แต่อยากย้ายที่ทำงาน ไม่ได้ย้ายก็อยู่ต่อไป

#11 : Comment
15 ก.ค 2010 12:36:08

tinner12@hotmail.com
55555+

#10 : Comment
11 ส.ค 2006 09:41:00

หนุ่มลำพูน
อยากไปเที่ยวสามชายแดนภาคใต้แต่.........กลัวระเบิดเดี๋ยวไม่หล่อและเหลือแต่ชื่อ

#9 : Comment
13 ส.ค 2006 13:32:00

rattapon_99@yahoo.com
กรุณาตรวจสอบสถานที่ให้ตรงกับอำเภอที่ตั้งด้วย(ศาลเจ้าเล่าเอี่ยกงอยู่ในอำเภอสายบุรีไม่ใช้อำเภอทุ่งอยา

#8 : Comment
18 ส.ค 2006 17:55:00

I ann
ฝากบอกไอ้ยุ้ยด้วยนะว่าไอ้แอนคิดถึง (เด็ก ไส-ใหญ่) การจัดการเกษตร

#7 : Comment
19 ส.ค 2006 09:33:00

p_@hotmail.com
0610 ทุกวัน ฟังเพลงลูกทุ่งรุ่งอรุณกับดีเจเสียงใส น้องมล คนไม้แก่น แหล้งใต้จัดรายการ..หร่อยเสด็ด..

#6 : Comment
19 ส.ค 2006 14:02:00

ใหม่
อยากให้3จังหวัดชายแดนสงบเร็วนะ.......เด็กเบญจมปัตตานี

#5 : Comment
21 ส.ค 2006 09:31:00

www.sanook.com
อยากไปอยู่กับแบงก์ที่โคกโพธิ์จังเลย

#4 : Comment
23 ส.ค 2006 09:34:00

xxxxxxx0.
ใครอยากตายมาปัตตานี

#3 : Comment
29 ส.ค 2006 17:50:00

น้ำ
อยู่จังหวัดนี่แหละ ไม่รู้เหลาะ

#2 : Comment
31 ส.ค 2006 15:43:00

เด็กตานี
ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าอยู่และวัยหนุ่มสาวก็หน้าตาดีกันทุกคน

#1 : Comment
01 ก.ย 2006 12:12:00


เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว