Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่www.moohin.in.th > มุกดาหาร / MUKDAHAN

.
ทริปของหมูหิน
 
 

ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสวันเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก
ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามัณฑาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2321
เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน
จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูด่านสำคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉันท์บ้านพี่น้องกับแขวงสวันเขต สปป.ลาว มาช้านาน โดยมีแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวถึง 70 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน และมีความโดดเด่นในด้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆที่มีถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยแสกและไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มุกดาหารมีพื้นที่ประมาณ 4,339.830 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร  โทร. 0 4261 2297, 
0 4263 2379
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  โทร. 0 4261 1227
ตำรวจท่องเที่ยว  โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง  โทร. 1193
สภอ.เมืองมุกดาหาร  โทร. 0 4263 3533
โรงพยาบาลมุกดาหาร  โทร. 0 4261 2977
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร  โทร. 0 4263 2878
สถานีขนส่ง  โทร. 0 4261 1478,0 4263 0486
อำเภอหนองสูง
แก่งกะเบา
Kaeng Kra Bao lslet
(มุกดาหาร)
น้ำตกตาดโตน
(มุกดาหาร)
วักมโนภิรมย์
Manophirom Beach
(มุกดาหาร)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอนตาล
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
(มุกดาหาร)
ภูผาแต้ว
(มุกดาหาร)
ผามะเกลือ
(มุกดาหาร)
ภูผาหอม
(มุกดาหาร)
ภูสระดอกบัว
(มุกดาหาร)
ภูผาแตก
(มุกดาหาร)
ลานดอกไม้บนภูวัด
(มุกดาหาร)
กลองมโหระทึก
Bronze Drum
(มุกดาหาร)
หอยสมัยหิน
Stone-Age Conch Shell
(มุกดาหาร)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
วนอุทยานภูหมู
(มุกดาหาร)
วัดภูดานแต้
Phu Dan Tae Temple
(มุกดาหาร)
มุกดาหาร
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
(มุกดาหาร)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
ถ้ำฝามือแดง
Fah Mue Daeng
(มุกดาหาร)
มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
Mukdaharn National Park
(มุกดาหาร)
ภูมโนรมย์
Phu
(มุกดาหาร)
ภูนางนาค
(มุกดาหาร)
ภูผาเทิบ
Phu Pha Therb
(มุกดาหาร)
ลานมุจลินท์
(มุกดาหาร)
ภูถ้ำพระ
Phu Tham Phra
(มุกดาหาร)
ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมือง
The Mung Muang Shrine
(มุกดาหาร)
ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
The Song Nang Phee Nong
(มุกดาหาร)
วัดศรีมงคลใต้
Sri Mongkol T'ai Temple
(มุกดาหาร)
พระพุทธสิงห์สอง
(มุกดาหาร)
วนอุทยานดงบังอี่
(มุกดาหาร)

การเดินทาง
รถยนต์ 
มุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อ.บ้านไผ่-มหาสารคาม-อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด-อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัด ผ่าน อ.ประทาย อ.พุทไธสง อ.พยัคฆภูมิพิสัย –อ.เกษตรวิสัย-อ.สุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล อ.กุดชุม อ.เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย สู่ จ.มุกดาหาร 

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน โทร. 0 29362852-66 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางเชื่อมระหว่างมุกดาหารและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคามกำหนดเวลาและรายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0 4261 1421,0 4261 1478,0 4261 3025-9 www.transport.co.th 

รถไฟ 
มีรถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690,0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th 

เครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี หรือ นครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร.1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 www.thaiairways.com 
 

   
 
 
มุกดาหาร/Information of MUKDAHAN

 

General Information
Mukdahan is a peaceful province located on the bank of the Mekong River, opposite Sawannakhet in Laos. The ancestors of the Mukdahan people migrated from Laos to establish the city in the late Ayutthaya period. The province has always been an interesting mixture of cultures from various tribes since ancient times. Moreover, it is a land of fantastic natural rock parks and is a major gateway to tourism in Laos and Vietnam. The province is renowned for its sweet tamarind fruit and features many natural attractions.

Mukdahan has an area of 4,339 square kilometres and is divided into the following districts: Muang, Kham Cha-I, Nikhom Kham Soi, Don Tan, Dong Luang, Wan Yai, and Nong Sung.

How to get there
Car
a) From Bangkok, take Bangkok-Saraburi-Nakhon Ratchasima-Ban Phai-Maha Sarakham-Phon Thong-Roi Et-Kham Cha-I-Mukdahan route.
b) From Bangkok, take Bangkok-Nakhon Ratchasima route then use Highway No. 207 via Prathai, Phutthaisong, Phayakkhaphumphisai, Suwannaphum and take Highway No. 2169 via Sai Mun, Kut Chum and Loeng Nok Tha before turning into Highway No.212 and proceed to Mukdahan via Nikhom Kham Soi.

Train
There is no direct train from Bangkok to Mukdahan. Visitors can take a Bankok-Ubon Ratchathani train and connect a bus to Mukdahan. For more information, call 1690, 0 2223 7010-20.

Air
Visitors can fly from Bangkok to Ubon Ratchathani or Nakhon Phanom and then connect a bus to Mukdahan. Call Thai Airways, Tel: 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 for more information

Festivals
Boat racing
Boat racing is an age-old tradition of the province. It is held on the Mekong River at the end of the Buddhist Lent every year in November. Numerous small, medium and large boats compete over a distance of 3 kilometres. All boats are made from a single tree trunk. Boats from Laos also take part. There is also a prize for the most beautiful boat.

Ruam Phao Thai Mukdahan and Makham Wan Chai Khong Fair
Ruam Phao Thai Mukdahan and Makham Wan Chai Khong Fair is organized to promote the province’s products and tourism industry every January 9-15 in front of the provincial hall. Activities include a procession using hundreds of people wearing ethnic tribal costumes of groups like Phu Thai, So, Yo, Kha, Kaloeng, and Kula; a sweet tamarind contest; the Thida Phao Thai pageant; shops selling products; and local performances.


 
#25 : Comment
24 เม.ย 2013 17:51:58

fon
คิดถึงมุกดาหาร คิดถึงหนองสูงบ้านเฮา

#24 : Comment
16 ก.ค 2012 14:41:16

Puttipong.m.tee@mai.com
เมืืองกำลังเจริญทุกวันๆ แต่ยังไงก็อย่าทิ้งวัฒนธรรมเก่าๆนะครับ

#23 : Comment
29 พ.ค 2012 12:09:08

ม่อน ม่อน
เคยไปมาแล้วอากาศดีเป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุขจริงๆๆจร้า

#22 : Comment
28 มี.ค 2012 16:58:15

piea.thailand@gmail.com
ขอให้มุกดาหาร เมืองแห่งความงดงาม เจริญด้วยวัฒนธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

#21 : Comment
20 มี.ค 2012 09:43:26

nu_nuy_jaa@hotmail.com
ร้านดูโอ้ ชุดเจ้าสาว อยู่ที่ไหนค่ะ


ขอบคุณค่ะ

#20 : Comment
13 มี.ค 2012 14:35:39

zerocool01333@hotmail.com
บ้านพักปากเซ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ราคากันเอง สนใจติดต่อ http://paksayresort.wordpress.com/
ฝากด้วยนะครับ

#19 : Comment
25 ก.พ 2012 11:51:02

MOOHIN
มาอยู่ๆอยู่นครศรีธรรมราช อยากกลับไปมุกดาหาร ไม่ได้ไป เกือบ 6 ปีเเล้ว

#18 : Comment
20 ก.พ 2012 14:39:01

Theekama
ผมรักมุกดาหาร

#17 : Comment
09 ก.พ 2012 12:09:04

คนกำลังจะอกหัก
คิดถึงบ้านจัง คิดถึงคนที่นั่นด้วย มากๆ อยากกับบ้าน

#16 : Comment
29 พ.ย 2011 15:12:54

เสธแอ๊น พิราบขาว
จะไปวันเสาร์ที่๓ ธ.ค.นี้นะครับ ชาวมุกดาหารแนะนำหน่อยนะ จะไปพักที่ระเบียงมุกจ้า จาก แอ๊น 084-1221119

#15 : Comment
20 ก.ย 2011 15:39:00

pa-tuy
เคยมาเที่ยวนิคมฯ หลายครั้ง ประทับใจมาก คนมุกน่ารัก ซื่อ นิสัยดี คิดอยากมาอยู่มุก


#14 : Comment
19 ก.ย 2011 14:01:17

สาวขอนแก่น
เคยไปมาครั้งหนึ่งค่ะ ร้าน ลิดบะหมี่
บะหมี่โคตรอร่อยเลยค่ะ อยู่กลางเมืองเลย
ไปมุกดาหารแล้ว ถามหาร้านนี้ได้เลยค่ะ


#13 : Comment
30 ส.ค 2011 09:38:06

วิศวกรผลัดถิ่น
มันคือคึดฮอดบ้าน คึดฮอดดอนตาลบ้านเฮาแท้หนอ เมืองมุกเฮา

#12 : Comment
17 ส.ค 2011 14:43:09

คนมุกดา
ใครได้ไปมุกดาหารไปกินข้าวต้มใส้หมูอร่อยมากๆ

#11 : Comment
17 ส.ค 2011 09:05:05

เด็กสี่แยกเมืองใหม่
คิดถึงบ้านเราเป็นมุกแต่มาอยู่ระยอง

#10 : Comment
17 ส.ค 2011 08:54:19

เอ๋
คนมุกดาก็สวยค่ะ

#9 : Comment
15 ส.ค 2011 10:52:40

หงษ์ฟ้า
คิดถึงบ้าน

#8 : Comment
12 ส.ค 2011 07:44:32

jiropk@msn.com
มุกดาหารสถานที่น่าเที่ยวมากมายอยากให้ไปกันเยอะนะคับ

#7 : Comment
31 พ.ค 2011 20:57:53

คน กทม
ลองแวะพักที่ เดอะเบสส์ เรสสิเดนท์ นะครับ ไปนอนมาแล้ว สมกับคำว่าเดอะเบสส์จริงๆ และถูกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#6 : Comment
28 พ.ค 2011 17:22:12

tib321@hotmail.com
เที่ยวมุกดาหารหนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆ

#5 : Comment
27 พ.ค 2011 22:32:04

เมณู
มีร้าน คันทรีใหม่ Picking Cowboy ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ข้างโรงแรมริเวอร์ไซด์
ร้านตกแต่งสไตล์คันทรี เล่นดนตรีสด นั่งจิบเบียร์ ฟังเพลงเบา ๆ โทร 081 431 6066 เปิด 5 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืนทุกวัน จ้า

#4 : Comment
19 พ.ค 2011 12:59:34

renu@high-en.com
ตอนนี้แนะนำ ขอบอก PICKING COWBOY ร้านCountry ดนตรีเล่นสด เปิดใหม่ สเต๊ก อร่อย ตามด้วยแฮมเบอร์เกอร์ อยู่ถนน มุกดาหารดอนตาล ใกล้โรงแรมริเวอร์ซิตี้ เปิด 17.00 น. -24.00 น.
สอบถามร้านได้ 081 431 6066

#3 : Comment
09 เม.ย 2011 12:44:03

สมหมาย ลพบุรี
จากสระโบสถ์ จ. ลพบุรี พรุ่งนี้จะไปขี่จักรยานเล่นที่มุกดาหารเหมือนกัน ได้ข้อมูลจากผู้รู้ตั้งเยอะ ขอบคุณมาก ๆ

#2 : Comment
06 เม.ย 2011 10:47:27

aum_wert@hotmail.com
อยากไป คิดถึงคนที่นั่นมาก มาย ! เราต้องไปให้ได้ อยากไปนอนซัก3คืน อยกไป ๆ

#1 : Comment
21 มี.ค 2011 20:48:01

bb
ที่มุกดาหารมีบริการให้เช่ารถมอไซค์ๆไหมคะ?

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว