Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่www.moohin.in.th > นครพนม / NAKHONPHANOM

.
ทริปของหมูหิน
 
 

นครพนม เมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง(ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อพญานันทเสนผู้ครองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนาอำมาตย์และประชาชนต่างก็เห็นว่าบ้านเมืองเกิดเภทภัยหลายครั้ง ควรที่จะย้ายไปสร้างเมืองใหม่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นดงจึงได้เรียกชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “มรุกขนคร” หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวก มรุกขนครในสมัยพญาสุมิตรธรรมเมื่อ พ.ศ. 500 นั้นรุ่งเรืองมาก มีเมืองขึ้นมากมายและมีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยการก่อพระลานอูบมุงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วสร้างกำแแพงล้อมรอบ มีงานสมโภชใหญ่โต หลังจากพญา สุมิตรธรรมแล้วก็มีผู้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค์ แต่ก็เกิดมีเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรจนกลายเป็นเมืองร้าง กระทั่งถึง พ.ศ. 1800 เจ้าศรีโคตรบูรได้สร้างเมืองมรุกขนครขึ้นใหม่ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในพ.ศ. 2057 ผู้ครองเมืองมรุกขนครคือพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศ ราชธานีศรีโคตรบูรหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น “เมืองศรีโคตรบูร” ตรงตามชื่ออาณาจักรดั้งเดิม ในยุคสมัยนี้ยังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมอีกด้วย ต่อมา พ.ศ. 2280 พระธรรมราชา เจ้าเมืองศรีโคตรบูรองค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองมาตั้งบนฝั่งขวา (ฝั่งไทย) เยื้องเมืองเก่าขึ้นไปทางเหนือ แล้วให้ชื่อว่า “เมืองนคร” ซึ่งก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายอีกหลายครั้ง ดังเช่น พ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมืองอีกครั้งไปตั้งที่บ้านหนองจันทร์ ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือ 52 กิโลเมตร จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333 เมื่อผู้ครองเมืองนครถึงแก่พิราลัย เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร  โดยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า

“ นครพนม” ชื่อนครพนมนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้คำว่า “ นคร” ส่วนคำว่า “พนม” ก็มาจากพระธาตุพนมปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่ามรุกขนครเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งอยู่ในบริเวณที่มีภูเขาสลับซับซ้อนจึงนำคำว่า “พนม” ซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ ส่วนคำว่า “นคร” ก็เป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุกขนคร นครพนมจึงหมายถึง “ เมืองแห่งภูเขา” นั่นเอง

จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม และกิ่งอำเภอวังยาง

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0 4251 3264
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0 4251 2494, 0 4251 3014
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1730, 0 4252 0797
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1287, 0 4251 1574
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 4251 1266, 0 4251 5680,0 4251 2469

อำเภอปลาปาก
พระธาตุมหาชัย
(นครพนม)

อำเภอหนองหว้า
นครพนม
พระธาตุประสิทธิ์
Prathat Prasit
(นครพนม)

อำเภอเรณูนคร
พระธาตุเรณูนคร
Prathat Renu
(นครพนม)
พระธาตุศรีคุณ
Prathat Srikhun
(นครพนม)
วัดภูถ้ำพระ
(นครพนม)
นครพนม
เรณูนคร
(นครพนม)
ลานสาวคอย
Dansaocoi
(นครพนม)


การเดินทาง
รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แล้วแยกขวาเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านจังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครพนม มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852 – 66 และที่จังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1043 สำหรับบริษัทเอกชนติดต่อ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด โทร. 0 4252 0411 บริษัท ชัยสิทธิ์ จำกัด โทร. 0 4252 0651 และบริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. 0 4251 2098 www.transport.co.th 

เครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบริการเที่ยวบินไปจังหวัดนครพนม สอบถามตารางการบินได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 , 0 4251 2494 www.thaiairways.com  และบริษัท พี บี แอร์ จำกัด 0 2261 0220-5 , 0 4258 7207 www.pbair.com  

 

   
 
 
นครพนม/Information of NAKHONPHANOM

 

General Information
Located on the right bank of the majestic Mekong River is Nakhon Phanom – an ancient city with a name that literally means of “City of Hills”. The lovely setting of the provincial capital is enhanced by the rugged beauty of jungle covered mountains which lie beyond the Laotian town of Tha Khaek, located on the opposite bank of the river. Nakhon Phanom is renowned as a great place with beautiful scenery and relaxing ambiance by the Mekong River.

With a history that dates back many thousands of years, the province is a melting pot of diverse ethnic cultures and traditions. However, the culture with the strongest influence on the architecture, customs and cuisine of the province is the Lao culture.

Encompassing a total area of 5,512 square kilometers, most of which are high hills and plains covered with lush and virgin forests, Nakhon Phanom is where Phra That Phanom, the most sacred and ancient religious monument of the Northeast, is located. Both Thais and Laotians usually make their pilgrimage to this highly venerated site to ask for blessings. In addition, visitors can experience the unique fusion of Thai and Lao arts and culture through customs such as the Bai-Sri-Su-Kwan ceremony (the extension of a generous welcome to guests when a potent brew of home-made liquor is usually served).

History of Nakhon Phanom
One of the important cities of upper I-San, Nakhon Phanom was once known as "Sri Kotrabun Kingdom". Most historians believe that when King Rama I ruled Vientiane, the area was named "Maruka Nakhon". It was later renamed "Nakhon Phanom", because of its outstanding geographical feature – its location among many hills and mountains.

Throughout history, Laotians and people from other ethnic groups had migrated across the Mekong River. This recurring pattern of migration left its mark on the local dialects, customs and cuisine of Nakhon Phanom. Some historic treasures include folk dances such as the Sri Kotrabun dance, which is regarded as the symbolic dance of Nakhon Phanom's, the Fon Phu Thai, Sek-Ten-Sak and So Tung Bung that are performed on special occasions.

Today’s Nakhon Phanom
Nakhon Phanom, which is 740 kilometers from Bangkok, covers an area of 5,512 square kilometers and is comprised of the following districts: Mueang Nakhon Phanom, Pla Bak, Tha Uthen, Phon Sawan, Ban Phaeng, That Phanom, Renu Nakhon, Na Kae, Si Songkhram, Na Wa, Na Thom and Wang Yang.

By Car
Route 1: From Bangkok, take the Bangkok-Nakhon Ratchasima route, then proceed to Ban Phai along Highway No. 2, take Highway No. 23 and Highway No. 213 to Sakhon Nakhon Province via Maha Sarakham and Kalasin Provinces and continue the trip along Highway No. 22 to Nakhon Phanom for a total distance of 740 kilometers.

Route 2: From Bangkok take Highway No. 1, Pahonyothin Road, to Saraburi. At the main junction, kilometer 107 marker, turn right onto Highway 2 (Friendship Highway) and proceed past Nakon Ratchasima Province to Ban Phai (a district of Khon Kaen Province) and turn right onto Highway 23. Follow the route to Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces for a total distance of 735 kilometers.

By Bus
Buses depart from Bangkok’s Northern Bus Terminal (Mochit 2 Bus Terminal) to Nakhon Phanom Province every day between 6.00 a.m. and 8.00 p.m. There are different classes of bus services provided - regular, air-conditioned and VIP with fares ranging from 360 bahts to 579 bahts). For more information call Transport Co. Ltd. Tel. 0 2936 2852-66. Alternatively, you can visit www.transport.co.th to find more up-to-date information on schedules and fares.

To/From other neighboring provinces
Regular bus services operate between Nong Khai to Nakhon Phanom via Sakon Nakhon at the rate of 79 bahts, while air-conditioned buse services are provided hourly from 6 a.m. to 11 a.m. at the rate of 143 bahts.

From Udon Thani regular bus services are provided at the rate of 128 bahts, while air-conditioned bus services are provided at the rate of 211 bahts.

In addition, bus services between Nakhon Phanom and Mukdahan Provinces are provided on an hourly basis from 5.00 a.m. to 5.00 p.m. daily, while air-conditioned buses services between Nakhon Phanom and Khorat Provinces are provided 3 times a day at the rate of 264 bahts.

By Air
PB Air provides daily flight services from Bangkok to Nakhon Phanom, except Tuesdays and Saturdays. For more information, contact their Bangkok office at tel. 0-2261-0220 – 5.

Thai Airways International provides daily flight services between Bangkok and Nakhon Phanom with a flight time of 1.10 hours. In addition, there are flights from Sakon Nakhon to Nakhon Phanom (25 minutes, 300B), but not in the reverse direction. THAI runs a shuttle van between the airport, 16 kilometers away, and the city centre. For more information, contact the Bangkok office at tel. 0-2280-0060, 0-2628-2000 or visit its website at www.thaiairways.com.

By Boat
A ferry boat across the Mekong River to Tha Khaek, in Laos, costs 40 bahts per person; in both directions. Only travelers traveling with valid Lao visas are permitted to cross to Tha Khaek. 
#25 : Comment
16 ธ.ค 2012 12:35:45

au.connection@gmail.com
(ขออนุญาติประกาศด้วยนะครับ)
ร้าน ดินดีไม้งาม ด่านเกวียน
รับสั่งทำ ป้ายโฆษณา ป้ายชื่อร้าน ทั้งงานไม้และงานอื่นทุกชนิด
- จำหน่ายตัวอักษรไม้ ตัวหนังสือดินเผา ตัด เจาะ เซาะร่อง ฉลุ มีทั้งตัวพยัญชนะไทย,ตัวสระ,ตัวเลข,ตัวภาษาอังกฤษ อักษรไม้และ เซาะร่องสั่งทำได้ทุกภาษา หลากหลายแบบ Font รับออกแบบ
- ป้ายบ้านเลขที่ ป้ายเลขที่บ้าน ป้ายเลขห้อง ป้ายเบอร์ห้อง
- ป้ายชื่อบ้าน ป้ายชื่อบริษัท ป้ายชื่อหน่วยงานราชการ กรม กระทรวงต่างๆ
- ป้ายร้าน ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ป้ายบริษัท ป้ายโรงงาน ป้ายอาคาร ป้ายโรงเรีย นป้ายโรงแรม รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร หอพัก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ -ป้ายตำแหน่ง ป้ายแสดงหน้าที่ ป้ายห้องประชุม ป้ายทำเนียบ ป้ายบอกทาง ป้ายห้อง ป้ายเบอร์
- ป้ายกลอน สุภาษิต คำบาลี คำมงคล บทกลอน คำขวัญต่างๆ
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายคำเตือน ป้ายถือนำขบวน ป้ายแสดงราคาสินค้า
- ป้ายชื่อเฟรนไซน์ ป้ายร้านในห้างสรรพสินค้า โลโก้ สัญลักษณ์ ยี่ห้อ แบนด์เนอร์ป้ายโฆษณา Dealer ต่างๆ
- ป้ายตกแต่งภายในร้านอาหาร โรงแรม สปา รีสอร์ท สถานที่ราชการ ที่พัก ห้องพัก
- กระดานดำ กระดานเมนู กระดานกาแฟสด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไม้ก็อกเสียบนามบัตร
สั่งทำป้ายไม้ ป้ายหินทราย และตัวหนังสือทุกชนิด ทั้งราคาปลีก-ส่ง บริการส่งถึงที่
ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด โทรสอบถามก่อนได้ที่ Tel. 081-638-1129 ( คุณ อู๋)
หรือ http://www.nanagarden.com/8053

#24 : Comment
17 ส.ค 2012 15:13:56

surasak_kb@hotmail.com
บริการนำเที่ยวทั่วโคราช โดยรถ เก๋ง (Colola Altis 2012)
ไปได้ทุกที่ในโคราช เหมาะสำหรับ 3-4 ท่าน เหมาเป็นวัน ราคาประหยัด
เป็นไกด์นำเที่ยวให้ฟรี บริการถ่ายรูปให้ฟรี(กล้อง Canon 550d)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เดินทางรวดเร็วปลอดภัย
สนใจติดต่อ 085-2051065 (บอย)

#23 : Comment
11 ส.ค 2012 13:11:02

tee
ผัดหมี่ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง

#22 : Comment
29 มิ.ย 2012 16:26:18

ghhjdfkfh@hotmail.com
สจี ยอดยิ่ง จิงๆๆ บ้านอยู่โคราช ขามทะเลสอ

#21 : Comment
17 ก.พ 2012 16:32:35

fan
เด็กบัวลายรักทุกคน(โคราช)

#20 : Comment
06 ธ.ค 2011 13:16:26

ooh@hotmail.com
ขอแนะนำร้านตุ๊ลาบเป็ด , ร้านก๋วยจั๊บป้ามูล,ร้านนมกะขนมปัง และของฝากซาลาเปาทอดร้านลูกกระเทียมอยู่ในอ.สูงเนิน รับรองใครได้ลิ้มลองจะติดใจแถมราคาไม่แพง

#19 : Comment
06 พ.ย 2011 16:26:56

pawe
อยากไปเที่ยวเขาใหญ่มากๆ

#18 : Comment
06 ต.ค 2011 13:30:41

lovelove_lovelove555@hotmail.com
มาเที่ยวโคราชกันเยอะ ๆๆน๊ะค้ะ :\')

#17 : Comment
05 ต.ค 2011 13:43:36

ืีืnunloveclash@hotmail.co.th
โคาชบ้านเอ็ง.....น่าเที่ยวที่สุดเลย มาเที่ยวกันหลายๆเด้อจ้า

#16 : Comment
26 ส.ค 2011 13:57:38

it plaza@hotmail.co.th
ไอทีพลาซ่า สาขาโคราช

จัดงาน Asiasoft Game Fest 2011

เตรียมตัวกันให้พร้อม เส้นทางความมันส์ครั้งยิ่งใหญ่จะเริ่มแล้ว

ในวันที่3 กันยายน 2554 นี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจาะกลุ่มเอาใจเหล่าเกมเมอร์ออนไลน์ต่างจังหวัด ด้วยงานมหกรรมความมันส์ก่อนใคร Asiasoft Game Fest 2011 ครั้งแรกของภูมิภาคที่ได้สัมผัสการเปิดตัว 10 เกมใหม่ก่อนใคร ตื่นตาตื่นใจกับครั้งแรกในการทดสอบเกมใหม่ชุดใหญ่ ให้ได้ทดลองเล่นก่อนใครกับหลากหลายประเภทเกมส์

•Next Generation Hardcore MMORPG
•Full 3D Hybrid MMORPG
•Action MMO
•FPS Online
•Action Shooting
•Music Game Online และช้อปกระจายกับไอเท็มเจ๋งๆ ในราคาสุดคุ้ม


**เริ่มความสนุกได้ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป


#15 : Comment
29 ก.ค 2011 05:05:01

lovemego@yahoo.com
คนโนนเเดงน่ารักทุกคน มีของขังมาก ที่วัดโนนเเดง

#14 : Comment
22 มิ.ย 2011 12:54:34

พลอย
รักเขาใหญ่มาก ไม่อย่ากกลับเลย

#13 : Comment
23 พ.ค 2011 08:37:30

zero
แนะนำ บ่อตกปลาสวนอาหารลุงพินครับ
อยู่ตรงข้ามวัดประมวลราษฎร์ ทางเข้าหมู่บ้านฐิติวัฒน์ ตำบลจอหอ โคราช
กดชมคลิปครับ
http://www.youtube.com/watch?v=igpakm7j9NI

#12 : Comment
22 มี.ค 2011 09:00:15

พู่กัน
ฉันรักเมืองไทย

#11 : Comment
12 มี.ค 2011 10:51:31

นานา
โคราชน่าเที่ยวจังเลย

#10 : Comment
11 ก.พ 2011 15:13:33

thanawatbandung@hotmail.com
มาเมืองโคราขถ้าใครจะทานอาหารมื้อค่ำ สังสรรค์ ท่ามบรรยากาศธรรมชาติ รสชาติอาหารที่อร่อย ท่ามกลางเสียงเพลงที่ไพเราะในสไดส์ที่คุณเลือกได้รับจัดงานเลี้ยงทุกงาน สถานที่รองรับได้มากกว่า300ท่าน ขอแนะนำร้านอาหารกล้วยน้ำว้า ณ โคราช รับรองไม่ผิดหวัง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0843778949 คุณ ธนวัฒน์

#9 : Comment
08 ม.ค 2011 20:05:03

secret2gg@gmail.com
ขอแนะนำที่พักที่วังน้ำเขียวค่ะ
*****************สวนเกษตรในฝัน******************
สามารถเข้าชมภาพที่พักและราคาได้ที่
www.dreamgardenhome.net

#8 : Comment
29 ธ.ค 2010 09:41:34

Noname
อยากกับบ้านมากเลย คิดถึงโครราชจัง

#7 : Comment
23 ธ.ค 2010 20:41:01

peechay42@hotmail.com
เรารักย่าโมครับ

#6 : Comment
16 ธ.ค 2010 15:27:28

แคนน่ารัก รปศ
คนประทาย ใจดี

#5 : Comment
27 พ.ย 2010 21:09:39

่ja
รถตู้ให้เช่า
http://rodtookorat.makewebeasy.com/

#4 : Comment
22 พ.ย 2010 21:24:58

ชินวัตร
ผ้าม่าน สวย ถูก และ ดี ต้องที่ ร้านปักธงชัยผ้าม่าน รับประกันสินค้า 3 ปีเต็ม และทางร้านยังรับติดตั้งมู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์ สนใจติดต่อ 081-5472488และ080-4774466

#3 : Comment
03 พ.ย 2010 14:27:01

เบน

#2 : Comment
12 ต.ค 2010 23:05:15

buaban_ban4545@hotmail.com
มาถึงโคราชแล้วอย่าลืมแวะไป พรรษสรณ์สปา >>> ศิลปะแห่งการผ่อนคลาย กันนะคะ 044-273888
แวะชมภาพร้านกันได้ที่ www.phatsornspa.com ได้เลยคร้า

#1 : Comment
05 ต.ค 2010 00:16:38

wilailuk123@hotmail.com

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว