Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่
ท่องเที่ยว เพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว เพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว เพชรบูรณ์
www.MooHin.com > เพชรบูรณ์ >อุทยานแห่งชาติเขาค้อ/Khao Kho National Park 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ/Khao Kho National Park

 

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจจัดตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือ 250,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ บริเวณพื้นที่ป่าที่จะประกาศกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,750 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น จากดำริของผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 (การประชุมสัมมนาหัวหน้าวนอุทยาน) ให้หัวหน้าวนอุทยาน สำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพและความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีนายชลธร ชำนาญคิด นักวิชาการป่าไม้ 7 ว ส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นผู้สำรวจข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ส่วนอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) ได้สั่งนายเผชิญโชค เสนากาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 สำรวจสภาพและควบคุมพื้นที่ป่าบริเวณที่กรมประชาสงเคราะห์ส่งมอบคืน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู รวม 3 แห่ง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำสำคัญ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำยม-น่าน ท้องที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า และตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลท่าพลและตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลแค็มป์สน ตำบลทุ่งสมอ ตำบลริมสีม่วง ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประกาศกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมทิวทัศน์ แหล่งประวัติศาสตร์ของสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นเวลายาวนานจึงสงบ ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อหมู่บ้าน/สะพานจะใช้ชื่อ/นามสกุล เป็นอนุสาวรีย์แก่ผู้เสียสละชีวิตหลายท่าน พระตำหนักเขาค้อที่สวยงาม สร้างไว้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเสด็จที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ เป็นที่ประทับแรม ฯลฯ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป

อุทยานแห่งชาติเขาค้อลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาทอดยาวตามทิศเหนือ-ใต้ (ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์) เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ด้านทิศตะวันออกจะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก และด้านทิศตะวันตกจะไหลลงสู่ลุ่มน้ำยม-น่าน (ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสำคัญ 2 ใน 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย)

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไป เขาค้อ “เมืองทะเลภูเขาหรือดินแดนสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” จะเย็นสบายตลอดทั้งปี

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก (ส่วนใหญ่เป็นป่าปลูกกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่) ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ (ประเภทที่ไม่มีไม้สัก) ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยาง สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง เต็ง รัง ตะเคียนทอง สนเขา ก่อ สมุนไพร กล้วยไม้ป่าต่างๆ ฯลฯ

สภาพป่าดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร/ที่หลบภัยของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า เสือไฟ หมูป่า กระจง เม่น กระต่ายป่า ค่าง อีเห็น ตะกวด ไก่ป่า ลิงลมหรือนางอาย งูชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ อีกกว่า 100 ชนิด และความหลากหลายของผีเสื้อ

ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์หรือศาลเมืองหลวงเพชรบูรณ์ มีกำเนิดจากการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานคร ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหลบภัยสมครามโลก ครั้งที่ 2 ตามพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ และสร้างพุทธบุรี พ.ศ. 2487 เพื่อความเป็นสิริมงคลของเมืองหลวงแห่งใหม่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงได้กระทำพิธีฝังเสาหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2487 ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ทำด้วยไม้มงคล 9 ชนิด เสาสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ 8 เหลี่ยม ยอดเส้นเป็นหัวเม็ดทรงมน ด้านล่างประดับรอบด้วยไม้มงคล 8 ชนิด ปัจจุบันศาลหลักเมืองฯ สร้างเป็นทรงจตุรมุขยอดหกปรางค์ สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
กิจกรรม -ชมประวัติศาสตร์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ศาลาพระเทพ
อยู่ยอดเขาย่า (ที่ตั้งพระตำหนักเขาค้อ) ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,305 เมตร ทางขึ้นเป็นขั้นบันได ระยะทาง 770 เมตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จขึ้นไป ณ ศาลาแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ 360 องศา
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์

น้ำตกธารทิพย์
ตั้งอยู่ในตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จากหลักกิโลเมตร 250 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) สี่แยกบุ่งน้ำเต้า (แยกศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์) เข้าไปทางหลวงจังหวัดหลายเลข 2302 (สายบุ่งน้ำเต้า-ทุ่งสมอ) ระยะทาง 4 กิโลเมตร และมีทางแยกเข้าน้ำตกระยะทาง 2.4 กิโลเมตร สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีจุดให้ศึกษาธรรมชาติ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณหน้าน้ำตกมีแอ่งน้ำใหญ่และมีหาดทรายสวยงามตระการตา เหมาะสำหรับเล่นน้ำ
กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

น้ำตกผาลาด น้ำตกวังน้ำริน
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำผุดตลอดทั้งปี สูงประมาณ 5 เมตร เต็มไปด้วยเฟินนานาชนิด อยู่ห่างจากน้ำตกธารทิพย์ ประมาณ 150 เมตร เหนือวังน้ำรินขึ้นไปจะเป็นจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำตกธารทิพย์ได้อย่างชัดเจน
กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก

น้ำตกขั้นบันได
เป็นน้ำตกมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดบ้าน ประมาณ 20 กว่าขั้น อยู่ตอนเหนือน้ำของน้ำตกธารทิพย์ประมาณ 4 กิโลเมตร นอกจากนี้ตามริมลำธารยังมีความสวยงามร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อน
กิจกรรม -เดินป่าระยะไกล - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกแก่งเลียงผา น้ำตกแก่งเลียงผา
เป็นน้ำตกที่มีอดีตเล่าต่อกันมาว่า ได้มีเลียงผาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก น้ำตกแก่งเลียงผาอยู่ตอนเหนือน้ำของน้ำตกขั้นบันไดประมาณ 300 เมตร มีลักษณะเป็นลานหินกว้างและเป็นหน้าผาที่สูงชันที่มีความงดงามตามธรรมชาติ
กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก

น้ำตกตาดฟ้า
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือในเขตอำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก ทางเข้าน้ำตกตาดฟ้าแยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2008 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 40 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูง/ใหญ่ ที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผจญภัยเดินป่าชมธรรมชาติหรือล่องแก่งล่องน้ำตามลำธาร
กิจกรรม -เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก - ล่องแก่ง 

น้ำตกวังตุ้ม
อยู่ในเขตตำบลแค็มป์สน อำเภอเขาค้อ การเดินทางจากตำบลแค็มป์สนไปยังบ้านดงหลง แล้วเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตร น้ำตกวังตุ้มมีความสูงประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่ในห้วยซำม่วง ด้านหน้ามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการพักผ่อน
กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก

น้ำตกขั้นบันได น้ำตกผาลาด
อยู่ในท้องที่ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก สามารถเดินทางเข้าไปยังที่ทำการวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ แล้วเดินตามเส้นทางเดินป่าอีกประมาณ 5 กิโลเมตร หรือเดินทางไปยังบ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า แล้วเดินตามทางเดินป่าอีกประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกผาลาดเป็นน้ำตกจากหน้าผาเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า จากน้ำตกผาลาดสามารถเดินตามทางเดินป่าเชื่อมต่อไปยัง น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกขั้นบันได จุดชมวิวเขาแก้ว น้ำตกห้วยจอก ซึ่งจะผ่านสภาพป่าที่หลากหลายและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์ - เดินป่าระยะไกล - เที่ยวน้ำตก 

น้ำตกห้วยใหญ่
อยู่ในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ การเดินทางยังไม่สะดวก เดินทางเข้าถึงได้เฉพาะฤดูหนาว-ร้อน จากบริเวณบ้านอมชี ตำบลท่าพล ไปทางตะวันตกเข้าไปตามทางอีกประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร หรือจะเดินป่าจากน้ำตกธารทิพย์ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร น้ำตกห้วยใหญ่มีขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 12-20 เมตร
กิจกรรม -เดินป่าระยะไกล - เที่ยวน้ำตก

ถ้ำใหญ่น้ำก้อ
ทางเข้าแยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2008 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บนหน้าผาเขาน้ำก้อใหญ่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,023 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านน้ำก้อ/ใกล้เคียง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอหล่มสักได้ไกลมาก
กิจกรรม -เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำสมบัติ
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เข้าไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2001 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเล่ากันว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้นำทองแท่ง สมบัติของประเทศมาซ่อนและหลบภัยในถ้ำจึงมีชื่อว่า “ถ้ำสมบัติ” เนื่องจากมองเห็นสภาพภูมิประเทศของเพชรบูรณ์มีลักษณะ เป็นภูเขาล้อมรอบเหมาะที่จะตั้ง เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย (นครบาล) เมื่อ พ.ศ. 2485
กิจกรรม -ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

จุดชมทิวทัศน์บ้านคอยน้ำเพียงดิน
ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2331 จะมองเห็นทิวทัศน์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูหอ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูผาจิต อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์

จุดชมทิวทัศน์สวนรัชมังคลาภิเษก
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หลักกิโลเมตรที่ 108 ทิวทัศน์ผาซ่อนแก้ว เขาน้ำก้อใหญ่ ผาดำ
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อน้ำตกสามสิบคต
น้ำตกสามสิบคต บ้านพัฒนวรพงษ์ น้ำตกชั้นเดียวที่มีความสวยงาม/น้ำใส เหมาะแก่การพักผ่อน
กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก

เนินมหัศจรรย์
ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2258 (นางั่ว-สะเดาะพง) กิโลเมตรที่ 17.50 ความมหัศจรรย์ของถนนเมื่อขับรถยนต์ถึงจุดนี้ ให้จอดและดับเครื่อง รถยนต์จะถอยหลังขึ้นเนินได้เอง (เป็นภาพลวงตา)

แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน หรือแก่งหนองแม่นา เป็นแก่งน้ำในลำน้ำเข็กมีความยาวหลายกิโลเมตร กันเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ พบแมงกระพรุนน้ำจืด (ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่หายาก) โขดหินสวยงามเป็นขั้นๆ ลำน้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง) ไหลผ่านตลอดทั้งปี สภาพป่าสมบูรณ์ดีมาก สัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งผีเสื้อ
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์

ป่าเปลี่ยนสี
ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2302 (บุ่งน้ำเต้า-ทุ่งสมอ) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2258 (นางั่ว-สะเดาะพง)

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ที่ 11 ต.บุ้งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ 0 1226 0565 อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ใช้ที่ทำการวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 32 กิโลเมตร นอกจากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ยังสามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และทางเครื่องบิน ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินพาณิชย์เพียง 9 กิโลเมตร

สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์
อุทยานแห่งชาติ ยังไม่ที่พัก-บริการไว้บริการนักท่องเที่ยว มีแต่สถานที่กางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาติจัดตั้งใหม่ หากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวต้องจัดเตรียมเต็นท์และอาหารไปเอง


 

รูปภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

                                                                                                                       

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จากmaps.google.com

แผนที่ของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

"โครงการอวดภาพไทยไปทั่วโลก || เราทำเว็บเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวไทยอวดเมืองไทยไปทั่วโลก"

ภาพที่ต้องการส่ง ภาพที่ 1
ภาพที่ต้องการส่ง ภาพที่ 2 (Option)
ภาพที่ต้องการส่ง ภาพที่ 3 (Option)
ภาพที่ต้องการส่ง ภาพที่ 4 (Option)
ภาพที่ต้องการส่ง ภาพที่ 5 (Option)
คำอธิบายภาพและสถานที่ 
(เราจะลงไว้ใต้ภาพ)

 
เพชรบูรณ์/Information of phetchabun

General Information
The forest, which will declare to be Khao Kho National Park, used to be Namtok Than Thipl Forest Park. It was established on May 1, 1995 with about 14 sq.km in the border of Pa Khao Plok Lon National Reserved Forest. From consider of Director of Natural Resources Conservation Office on February 15, 2000 (a seminar that meeting of the head of Forest park) assigned the head of forest park to survey around the area by Mr. Cholathron Chamnankit a forest technicial officer, National Park Division is a primary data surveyor.

On August 16, 2001 National Park Division ,the Royal Forest Department assigned Mr.Phachoenchok Senakan a forestry administration officer, to survey a condition and control the area in which Department of Public Welfare had deliver back including 3 places : Pa Khao Plok Lon, Pa Khao Pang Ko and Pa Wang Chomphu National Reserved Forests which is the original resources of 2 watersheds: Pa Sak and Yom-Nan in the local of. Lom Kao, Lom Sak, Mueang, and Khao Kho districts, Phetchabun province. For designate to Khao Kho National park.

Khao Kho National park has high bio-diversity, species and wildlife, beautiful natural tourism places such as the waterfall, caves, isles, islet, cliffs, scenery viewpoint and historical fighting monument encountered between the government and the communist terrorists, which had taken along time before tranquilized. At present has a memorial construction for the heroes who passed away in that war, especially the village’s name, the bridge’s name used first name and last name of the heroes. The beautiful palace made for His majesty the King and Her majesty the Queen in the occasion were be in residence at Khao Kho, Phetchabun.

The north-south long stretch mountain(the west side of Phetchabun Province) is the sources of many streams which is on the east side tributary to Yom-Nan Watershed (the main 2 in 25 watersheds in Thailand). General condition of Khao Kho looks like the beautiful atmosphere of Switzerland and the sea on the mountain with pleasant chilly all year long.

Flora and Fauna
Forest resources of Khao Kho National Park comprises with natural forest and forestation (more than 50 % is forestation of the area) composed mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, tropical evergreen forest and granssland. Economy trees such as Dipterocarpus spp., Tectona grandis, Pterocarpus macrocarpus, Afzelia xylocarpa, Shorea obtusa, S. siamensis, Hopea odorata, Pinus sp., Quercus spp., herbs and orchids.

This forest is a sanctuary, food source, shelter for wildlife such as Indian elephant, Asian golden cat, wild boar, mouse deer, langur, common slow loris, civet, porcupine, Siamese hare, clouded monitor, Red junglefowl, and various species snake. Moreover found various of bird more than 100 species and diversity of butterfly.

Khao Kho National Park is on an operation to declare to be a national park, cover a local forest area of Lom Kao, Lom Sak, Mueang, and Khao Kho districts, Phetchabun province about 400 sq.km.

Please Select Attraction : + Historical - + The Beautiful of Nature Than Thip Waterfall Wang Nam Rin Waterfall Khan Bandai Waterfall Kaeng Liang Pha Tat Fa Waterfall Wang Tum Waterfall Pha Lat Waterfall Huai Yai Waterfall Tham Yai Namko Cave Sombat Cave View Point Km.108 View Point Samsipkot Waterfall Kaeng Bangrachan Forest

Than Thip Waterfall
Namtok Than Thip is on Bung Namtao sub-district, Lom Sak district from 250-kilometer stone on highway number 21 (Sara Buri-Lom Sak) Bung Namtao intersection then go to province highway number 2302 (Bung Namtao-Thung Samo) about 4 kms and there is a crossroad to the waterfall about 2.4 kms. The waterfall has one level, 26 m high and 30 m wide. There is natural attraction for learning along the route and the stream all year long. In front of the waterfall has a large basin and astonishing beautiful beach for playing water. Moreover there are the other tourism places in the vicinity as following.

Wang Nam Rin Waterfall
Wang Nam Rin is a small waterfall about 5 m high with spring up water all the year, fill with a various species of fern which is far 150 m from Namtok Than Thip, above Wang Namrin can see the view of Namtok Than Thip.

Khan Bandai Waterfall
Namtok Khan Bandai is a waterfall which looks like the step about 20 steps, is 4 kms on the north of Namtok Than Thip, this waterfall is shady beautiful for relaxing.

Kaeng Liang Pha
Namtok Kaeng Liangpha is the waterfall, which has a story background that in the past time there were a lot of the mountain goats in this waterfall. It is on the north of Namtok Khan Bandai about 300 m, its beautiful is a large stoneyard and high-slope cliff.

Tat Fa Waterfall
Namtok Tat Fa is on the north of the boundary of Lomkao district and Lom Sak district. The entrance of Namtok Tatfa is about 7 kms. From province highway number 2008, It is the most biggest and largest waterfall in Khao Kho National Parks, appropriate in the mode of adventure and the person who prefer natural activities such as trekking, rafting along the stream etc.

Wang Tum Waterfall
Namtok Wang Tum is in the boundary of Campson Khao kho district. From Campson district goes to Ban Dong Long and keep walking about 1 km. Namtok Wangtum is 40 kms. high, it is on Huai Sam Muang, There is a large basin of front of the waterfall for relaxing.

Pha Lat Waterfall
Namtok Phalat is in the local of Bung Khla sub-district, Lom Sak district. Able to travel to Namtok Than Thip forest park office and then walk on the trail about 5 kms. or able to travel to Ban Hua Na, Bung Khla sub-district ,and walk on the trail about 2 kms. It depends on the person. Namtok Phalat is the waterfall from the cliff for the person who prefers adventure. From Namtok Phalat able to walk on the trail which is connect to Namtok Thanthip, Namtok Khan Bandai Scenery view point, Namtok Huai Chok that will pass the various of forest type condition and astonishing view point.

Huai Yai Waterfall
Namtok Huai Yai is in the boundary of Thaphon sub-district and Mueang district, inconvenient traveling, able to access only in the winter and the summer. From Ban Om Chi, Tha Phon sub-district, keep going along the route on west about 8 kms and then keep walking about 4 kms. Or will chose keep walk from Namtok Than Thip about 10 kms to Namtok Huai Yai. This waterfall is a large sized with 12-20 m high.

Tham Yai Namko Cave
The entrance is from province highway number 2008, which is on Khao Namko Yai cliff above 1,023 m from msl. It is the settle of Buddha image for the local people and in the vicinity to adore. This place also able to see a large view of Lomsak district.

 
#3 : Comment
01 ก.ค 2011 21:39:50

prachachon2009@hotmai.com
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ(ผาซ่อนแก้ว) น่านั่งจิบกาแฟนั่งดูธรรมชาติขุนเขาบรรยากาศสุดยอด เที่ยวฟรีทั้งปี

#2 : Comment
13 พ.ย 2007 12:35:00

เอ็ม
จะไปเพชรบูรณ์ 12 ต.ค. 50 สภาพอากาศ และ ฟ้า-ฝน เป็นไงบ้าง พอจะเที่ยวให้สนุกได้เปล่า

#1 : Comment
27 ต.ค 2008 09:59:00

to_sawet@yahoo.co.th
เที่ยวเขาค้อ-ตำหนักย่า-ไร่บีเอ็น-พิษณุโลก-วัน1-2พ.ย.51กับสามแยกทัวร์-โทร02-623-0068-9ราคา1,290บาท

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว