Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก
Job

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รถเช่าเชียงใหม่www.moohin.in.th > จังหวัดอุทัยธานี/UTHAITHANI
 

.
ทริปของหมูหิน
 
 

 

จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน

ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง

ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า(อำเภอหนองฉาง)แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมายเช่นหน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้

รวมที่พัก   รวมร้านอาหาร
 

อำเภอทัพทัน
เขาปฐวี
Khao Pathavi
(จังหวัดอุทัยธานี)
วัดทัพทัน
Wat Thap Than
(จังหวัดอุทัยธานี)
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
(จังหวัดอุทัยธานี)
ตลาดนัดโค
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอบ้านไร่
เขาหินเทิน
(จังหวัดอุทัยธานี)
เขาวงกต
(จังหวัดอุทัยธานี)
น้ำตกอีซ่า
(จังหวัดอุทัยธานี)
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
(จังหวัดอุทัยธานี)
เมืองโบราณการุ้ง
(จังหวัดอุทัยธานี)
อุทัยธานี
วัดเขาวงพรหมจรรย์
(จังหวัดอุทัยธานี)
บึงทับแต้
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอลานสัก
อุทัยธานี
ห้วยขาแข้ง
Huai Kha Khaeng Wildlife Preserve Area
(จังหวัดอุทัยธานี)
อุทัยธานี
สวนป่าห้วยระบำ
(จังหวัดอุทัยธานี)
ถ้ำพนาสวรรค์
(จังหวัดอุทัยธานี)
ถ้ำเขาฆ้องชัย
Khao Khong Chai
(จังหวัดอุทัยธานี)
เขื่อนวังร่มเกล้า
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอสว่างอารมณ์
เขากวางทองไผ่เขียว
(จังหวัดอุทัยธานี)
เขาปลาร้า
Khao Plara
(จังหวัดอุทัยธานี)
เมืองโบราณบึงคอกช้าง
The Ancient City of Bung Khok Chang
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอหนองขาหย่าง
เขื่อนทับเสลา
(จังหวัดอุทัยธานี)
เขาพระยาพายเรือ
Khao Pathavi
(จังหวัดอุทัยธานี)
วนอุทยานถ้ำเขาวง
(จังหวัดอุทัยธานี)
เขาผาแรด
(จังหวัดอุทัยธานี)
อุทัยธานี
ลำน้ำสะแกกรัง
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอหนองฉาง
อุทัยธานี
ถ้ำน้ำพุเขากวางทอง
(จังหวัดอุทัยธานี)
เมืองอุทัยธานีเก่า
The Old City of Uthai Thani
(จังหวัดอุทัยธานี)
ตลาดนัดกระบือหนองฉาง
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอห้วยคต
น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาด
Siber or Hinlad Waterfall
(จังหวัดอุทัยธานี)
น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง
(จังหวัดอุทัยธานี)

อำเภอเมือง
โบสถ์และวิหารวัดธรรนมโฆษก
(จังหวัดอุทัยธานี)
วัดสังกัสรัตนคีรี
Wat Sangkat Ratana Khiri
(จังหวัดอุทัยธานี)
วัดอุโปสถาราม
Wat Ubosatharam
(จังหวัดอุทัยธานี)
อุทัยธานี
วัดจันทาราม
Wat Chantharam or Wat Tha Soong
(จังหวัดอุทัยธานี)
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
Wat Mani Sathit Kapittharam
(จังหวัดอุทัยธานี)
พระแสงราชศัสตราวุธประจำเมืองอุทัย
(จังหวัดอุทัยธานี)
พิพิธภัณฆ์ประวัตศาสตร์และวัฒนธรรม
The History and Local Culture Museum
(จังหวัดอุทัยธานี)
เมืองโบราณบ้านใต้
(จังหวัดอุทัยธานี)

   

การเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี

รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่

1. จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร

2. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร

3. อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากถนนสาย 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย311ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 กิโลเมตร 11 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา04.30-17.50 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852 – 66 สถานีเดินรถอุทัยธานี โทร. 0 56511914, 0 56512859, 0 56511058 หรือ www.transport.co.th 

นอกจากนี้จากจังหวัดอุทัยธานียังมีรถโดยสารไปยังจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรีและ นครปฐม 

รถไฟ
ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1960, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th 

การเดินทางภายในจังหวัด 
จะมีทั้งรถสองแถว และรถบัสประจำทางวิ่งตามเส้นทางต่างๆ เช่น อุทัยธานี-หนองฉาง อุทัยธานี-วัดสิงห์ อุทัยธานี-บ้านไร่ ลานสัก-สว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านไร่-คลองแห้ง เป็นต้น 

   
 
 
อุทัยธานี/Information of UTHAITHANI

 

General Information

Uthai Thani is a province abundant in natural resources, such as forests and wildlife. “Huai Kha Khaeng Wildlife Reserve” here was proclaimed a Nautral World Heritage Site on 13 December 1991. The reserve has jungles, forests, plains, many streams, and most importantly, anumber of rare and endangered animals.

Due to the verdant nature of the area, Uthai Thani is a province with unspoiled natural tourist destinations that are of interest to tourist everywhere.

Furthermore, visitors can see the different lifestyles of locals, such as the life of raft residents on Sakae Krang River, a waterway that aided the birth of the province and which has been a lifeline for its people since ancient times. It is also where provincial trading has flourished. Life revolving around the river eventually grew from a community into the major province that it is today.

The most striking indication of the bond between the plople and the river since the old days is that in 1906, when King Rama V visited northern provinces and stayed in Sakae Krang village, the monk Phra Khru Uthai Tham Nithet (Chan) built 2 twin rafts to receive the king. This clearly showed the importance of the river and the lifestyle of the people living off it in that period.

In addition, at the end of the Buddhist Lent, Buddhists from all directions congregate in the province for a major merit-making tradition called Tak Bat Thewo at the foot of Khao Sakae Krang at Wat Sangkat Rattana Khiri. This festival has been held in Uthai Thani since ancient times.

How to get there
By Car
1. From Bangkok, take Highway No. 32, passing Phra Nakhon Si Ayutthaya, ang Thong, Sing Buri, and Chai Nat, then turn left at Tha Nam Oi at Km.206. From there, cross the bridge spanning the Chao Phraya River and turn left onto Road No. 333 for 16 km. The total distance is around 222 kilometres.

2. From Bangkok, take Highway No. 32 pass Phra Nakhon Si Ayutthaya, then turn left across the bridge to Ang Thong. Go through Sing Buri, Amphoe Sapphraya, Chao Phraya Dam, Amphoe Wat Sing, Wat Tha Sung, and into Uthai Thani Market. The total distance is about 283 kilometres.

3. From Bangkok, take Road No. 340 past Suphan Buri, turn left onto Road No. 357, then right onto No. 322 past Amphoe Don Chedi. From there, turn right onto Road No. 3264 to Ban Sa Krachom. Then turn right onto Road No. 333 to Ban Rai intersection and another right to Amphoe Mueang. The total distance is about 302 kilometres.

By Bus
There are daily regular and air-conditioned Bangkok – Uthai Thani buses during 05.00-16.00 hrs. For more information, please contact the Northern Bus Terminal (Mo Chit), Tel: 0 2936 2852-66, and Uthai Thani Bus Terminal, tel 0 5651 1914 or visit www.transport.co.th

Festivals
Tak Bat Thewo Fair
Tak Bat Thewo Fair at Wat Sangkat Rattanakhiri is the most important event held around October. Hundreds of monks residing within the Muang district walk down the steps from the top of Khao Sakaekrang to accept food offerings from Buddhist devotees who gather in the ground of the temple. The fair is based on the traditional belief that the Lord Buddha on one occasion returned to earth from heaven.จองโรงแรมในประเทศไทย เมือง อุทัยธานี
Avatar Spa Mountain Suite Avatar Spa Mountain Suite
Avatar Spa Mountain Suite ห้องพักแต่ละห้องประกอบไปด้วย เครื่องเป่าผม, เสื้อคลุมอาบน้ำ, โทรศัพท์, โทรทัศน์ , โทรศัพท์ทางไกลระหว ่างประเทศ , โทรทัศน์ (เคเบิล), เครื่องปรับอากาศทางโรงแรมภูมิใจนำเสนอ แลกเปลี่ยนเงินตรา, ตู้นิรภัย, ร ถยนต์ให้เช่า, บริการซักรีด, รูมเซอร์วิส ในฐานะส่วนหนึ่
เพิ่มเติม

Iyara Park Hotel Iyara Park Hotel
Iyara Park Hotel Iyara Park Hotel อยู่ไม่ไกลจากความสะดวกครบครันที่ อุทัยธานี จะสามารถให้ได้ และมีระยะทาง เพียง 180 กม . (112 ไมล์) จาก สนามบินนานาชาติของ อุทัยธานีไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจ ห้องพักทั้ง 400 ห้องใน โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้แขกที
เพิ่มเติม

#25 : Comment
24 มี.ค 2013 15:18:31

swang ja
ของกิน ขนมปังสังขยาร้านไพพรรณ ไอติมป้าแจ๋ว ก๋วยเตี๋ยวปลาแรดร้านกำแพง ซาลาเปาโบราณหน้าอำเภอเมือง ขนมปังบ่อ้าย ส้มตำร้านสปันจ์ ไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ให้อาหารปลาท่าน้ำ ชมวัดโบสถ์ ชมตลาดเซ็กเก๊ียกั๋ง ล่องเรือบนแม่น้ำสะแกกรัง อาบน้ำร้อนบ้านสมอทอง ชมวัดเขาวง หน้าหนาวดูดอกทิวลิปบานที่บ้านไร่ ชิมสตอเบอร๊่สด ๆที่บ้านแก่นมะกรูด ตลาดนัดอำเภอสว่างมีทุกวันจันทร์ ของกินเยอะดี

#24 : Comment
08 ต.ค 2012 06:13:47

joy_khancharee@hotmail.com
กล้วยแขกเมืองอุทัยจิ้มนม สิค่ะ อร๊อยอร่อย มีสองร้านนะค่ะ
www.kluykh.yorasite.com
FB กล้วยแขกเมืองอุทัย จิ้มนม

#23 : Comment
25 มิ.ย 2012 08:33:19

เด็กอุทัย
เราก็เป็นคนอุทัยคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้อยู่ทีุ่อุทัยเท่าไร แต่รักอุทัยที่สุด มีบ้าน มีคอนโด หลายจังหวัด แต่ที่ใหนก็ไม่เหมือนอุทัย ผู้คนมีน้ำใจมาก มีเวลาเราก็ต้องกลับไปอุทัยทุกครั้ง อุทัยยังมีธรรมชาติให้สัมผัสได้อีกมากมาย เป็นเมืองทีสงบ น่าอยู่ ตอนนี้คน กทม ก็ไม่ซื้อที่กันไว้ปลูกบ้านมากมาย ถึงเราจะไม่ได้กลับบ่อย แต่สุดท้ายเราก็ต้องไปอยู่อุทัยของเรา อยากกลับไปทำสิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์กับ บ้านเกิดเมืองนอนของเรา เยาวชนของอุทัยจะได้เป็นคนดี ขอให้ชาวอุทัยช่วยกันรักษาความดีไว้ตลอดไป

#22 : Comment
26 เม.ย 2012 21:09:59

yum234
จะไปอำเภอลานสักไปไงนะใครรู้ช่วยตอบขอบคุณค่ะ

#21 : Comment
15 เม.ย 2012 08:49:50

ya
น่าท่องเที่ยวนะอุทัยธานี

#20 : Comment
21 ก.พ 2012 21:40:21

น๊อต
คนบ้านไร่น่ารักทุกคน

#19 : Comment
11 ก.พ 2012 08:48:19

คนลานสัก
ลานสัก ยินดีต้อนรับครับ

#18 : Comment
17 ม.ค 2012 18:55:00

นัสสแตนเลส
รักและคิดถึงคนอุทัยทุกคนคราบ

#17 : Comment
26 ธ.ค 2011 11:15:25

นายต้นกล้า
เทศกาลปีใหม่นี้อย่าลืมกลับไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะ ท่านคงรออยู่ ตัวผมเองเหงาจับใจ ไม่มีพ่อแม่แล้ว

#16 : Comment
22 ธ.ค 2011 16:19:01

Chaiyotcd3@hotmail.com
สวัสดีชุมชนคนอุทัยธานีทุกๆคน ผมก็คนอุทัย อ.บ้านไร่ คนอุทัยใจดีทุกคน

#15 : Comment
19 ธ.ค 2011 06:03:54

gogreensiam@gmail.com
อุทัยเมืองที่มาแล้วต้องมาอีก เพราะมาครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจเท่าไรนัก พบว่าหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาก
เมืองเก่า ภูเขา น้ำตก วัดท่าซุง ถ้ำเขาวง เกาะเทโพกินปลาอร่อย ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง รู้เรื่องเมืองอุทัย เที่ยวไทยให้ครบ พบไทยให้ทั่ว ต้องมาอุทัยอย่างตั้งใจ ได้หลายสาระ ที่พักริมน้ำ ริมเขา ไม้เมืองหนาวสพรั่ง ลิลลี่ สตรอเบอรี่สด ๆ แดง และไม่น่าเชื่อว่า ทิวลิปกำลังจะออกที่บ้านอีมาด อีทรายเร็ว ๆ นี้ อย่าลืมน้ำเสื้อกันหนาวติดมาด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.sakaekrangrivercruise.com

#14 : Comment
06 ธ.ค 2011 22:22:01

panna130517@hotmail.com
มาบ้านไร่ต้องก๋วยเตี๋ยวร้าน ตากะยาย หน้าโรงเรียนจตุพรสิคะ อร่อยมากๆๆๆ ลองมาทานดูนะอุดหนุนตากะยายหน่อย บรรยากาศที่บ้านไร่ก็ดี๊ดี

#13 : Comment
05 ต.ค 2011 11:28:14

นายต้นกล้า
ไม่รู้ว่าตอนนี้สว่างอารมณ์น้ำท่วมหรือเปล่า 5/10/2554

#12 : Comment
04 ต.ค 2011 00:19:17

eak-3518@hotmail.com
คิดถึงบ้านจัง จากเด็กวัดดอนขวาง ลูกพ่อทรแม่อรุณ

#11 : Comment
08 ก.ย 2011 15:19:17

prasittichai_navy@hotmail.com
อยากกลับบ้านจังอุทัยน่าจามีหน่วยทหารเรืออยากย้ายกลับบ้าน

#10 : Comment
07 ก.ย 2011 17:00:37

nokkie@hotmail.com
ไปอุทัย อย่าลืมอุดหนุน ร้านค้าโช่ยห่วย เสี่ยวพานิช บ้างนะคะ
แถวธนาคารไทยพานิชย์ วงเวียน ช้าง นะคะ...คนขายอัธยาศัยดีคะ

#9 : Comment
26 ส.ค 2011 16:57:21

chittranon_2007@hotmail.com
เกิดที่ สว่างอารมณ์ อ่ะม่ายเคยลืมถิ่นเกิด.....เขาหลวงสว่างอารมณ์วิวสวยนะมีอ่างเก็บนําเชิงเขา เคยไปนั่งตกปลา..จบ Beer ได้ฟิวมาก..แวะไปชิ

#8 : Comment
11 ก.ค 2011 15:11:26

บ้านไร่
บ้านไร่

#7 : Comment
28 มิ.ย 2011 18:35:48

Patchathous2@yahoo.com
ผมก็คนอุทัยครับ อ.หนองฉาง ก็คิดถึงบ้านครับ

#6 : Comment
22 มิ.ย 2011 21:06:30

หมอปุ๊ 089 517 3208
เราไปไหว้ปู่พญานาคาศรีสุทโธและฝึกกัมฐานที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ หลังเขาฆ้องชัย หลังโรงเรียนลานสักวิทยา สุดๆเลย ท่ายืน 2 ชั่วโมง พระอาจารย์พฤฒิ เจ้าอาวาส สอนการฝึกตัดและลดวิบากกรรม เยี่ยมมาก ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเห็นทันตา จะไปอีกครับ ใครอยากลดวิบากกรรม เชิญได้เลยจร้า

#5 : Comment
17 มิ.ย 2011 17:56:21

คนอุทัย
มาอุทัยต้องลองมากิน \"กล้วยแขกเมืองอุทัย จิ้งนม \" รับลองอร่อยและแปลกแหวกแนวร้านอื่น รสชาติหวานมันพอดิบพอดีเป๊ะเลย กรอบนอกนุ่มใน ไม่อมน้ำมัน มีกล้วย เผือก มัน ฟักทองทอด เป็นร้านใหม่อยู่สถานีขนส่งท่ารถ บขส. ติดร้านข้าวแกงป้ากอบ ร้านข้าวแกงป้ากอบก็อร่อยมากค่ะ กินแล้วติดใจ รสชาติถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียว อย่าลืมแวะชิมทั้งสองร้านให้ได้นะค่ะ

#4 : Comment
17 พ.ค 2011 12:37:01

วิท
อุทัยเป็นเมืองวิไลแม้ได้ไปหย่อนใจดั่งมีมนต์ขลัง มีมนฑปอยู่บนเขาสะแกกรัง เขาพระยาพายเรือมีชื่อดังแถมยังมีถ้ำสวยงามนับพัน

เป็นเพลงประจำจังหวัดเลยนะ แต่ขี้เกียจพิมพ์ รู้เพียงว่าอุทัยดีที่สุดและในสายตาผม..สุดยอดๆ

#3 : Comment
12 พ.ค 2011 18:34:08

nu_neenee@hotmail.com
คนอุทัยยยยย..สวย+หล่อทุกคนนะ

#2 : Comment
05 พ.ค 2011 14:56:16

nattachat32@hotmail.com
วันแม่ที่จะถึงนี้เราขอแนะนำให้พาแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สถานธรรมห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท มีพระและแม่ชีสอนปฏิบัติให้ (เราไปแน่เพราะซื้อที่ดินปลูกบ้านไว้ที่นั่น) ถ้าใครสนใจพาแม่ไปพบกับธรรมชาติและธรรมะ ได้นะ ดูเบอร์โทรใน www.countryhomeresort.comนะ ....จาก....อุ้มรัก

#1 : Comment
05 พ.ค 2011 14:48:04

T_visidsin@hotmail.com
ไป..ไป..เที่ยวไหนดีเหรอ...เที่ยวอุทัยสิ....ก็มีน้ำไซเบอร์ น้ำพุร้อนสมอทอง หุบป่าตาด ห้วยขาแข้ง
ถ้ำพุหวาย เรือนไทยเขาวง...นี่คือแถวบ้านเราเอง มานะ แล้วจะรู้ว่าทำไมเราอยากกลับไปอยู่บ้าน ก็อุทัยมันน่าอยู่นี่นา....ใบหยก

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว